استقلال و آزادی

سیاسی- فرهنگی-اجتماعی-تاریخی- بهداشتی -پزشکی- معلومات عمومی

به بهانه‌ی یک سالگی انتخابات ریاست جمهوری حكومت نا مشروع و سكوت اپوزيسيون
يك سال از انتخابات سراسر تقلب و تخطي رياست جمهوری، گذشت؛ اما جامعه‌ی روشنفكري و اپوزيسيون به گونه‌ي عجيب ، خاموشي اختيار كرده است؛ در حالي كه انتظار مردم اين بود كه در چنين روزي، تمام جريان‌هاي اصلاح‌طلب و روشنفكري در كشور به صدايی واحد تبديل شوند و فرياد اعتراض مدني خود را از آنچه كه در كشور به دليل موجوديت دولت غير مشروع مي‌گذرد، بلند كنند. فاجعه‌ی دولت غير مشروع ادامه دارد؛ در حالي كه اپوزيسيون به گونه‌یی نمي‌خواهد به وعده‌هاي خود جامه‌ی عمل بپوشاند و صدای اكثريت‌های خاموش باشد.

در نظام‌هايی كه بر اساس اراده‌ی آزاد شهروندان شكل می‌گيرند، مشروعيت نظام از اصول مهم و اساسيی پنداشته می‌شود كه بقاي نظام را ضمانت كرده و اقتدار آن را گسترش می‌دهد. انتخابات يك بازی دموكراتيک است كه مثل هر بازي ديگری از قواعد ويژه‌يی پيروي مي‌كند. در صورتي كه قواعد بازي از سوي شركت‌كنندگان مراعات نشود و يا قواعد بازي برهم بخورد، نتيجه چيزي خواهد شد كه به آن در الفبای سياسی، عدم مشروعيت می‌گويند.

يك سال پيش بر اساس قانون اساسي كشور، كار رييس جمهوري به پايان رسيد و كار دولت نخست، خاتمه يافت؛ بر اين اساس، دومين انتخابات رياست جمهوري در كشور برگزار شد كه اميدهاي فراواني به دليل تجربه‌یی كه از نخستين انتخابات به وجود آمده بود، نسبت به آن شكل گرفت. مردم افغانستان با وجود تهديدها و خشونت‌ورزي‌هاي گروه‌هاي شورشي، تلاش كردند به پاي صندوق‌هاي رأي بروند و بر اساس آنچه كه قانون اساسي كشور حكم مي‌كرد، دولت دوم را به وجود آورند. اما آنچه كه مردم انتظار نداشتند، در انتخابات دوم رياست جمهوري اتفاق افتاد و برخلاف قانون اساسي كشور كه بر انتخابات آزاد، عادلانه و همگاني حكم مي‌كند، انتخابات رياست جمهوري در كشور برگزار شد؛ يعني انتخاباتي مملو از تقلب و تخطی و در عدم حضور گسترده‌ی مردم.

آقاي كرزی كه طعم شیرين قدرت را در زير دندان‌هايش مزمزه مي‌كرد، در انتخابات دوم عملاً دست به اقدامي زد كه كل روند انتخابات را در كشور زير سوال برد و آن را به يك نمايش كمدي تبديل كرد. سخنگويان آقاي كرزي كه با شمارش آراء از پيروزي صد در صدي خود در انتخابات سخن مي‌گفتند، ناگهان با جرياني مواجه شدند كه هرگز تصورش هم به ذهن آنان خطور نمي‌كرد؛ صداي اعتراض نسبت به شفافيت انتخابات، چنان بالا گرفت كه ناچار كميسيون شكايات انتخاباتي به شمارش دوباره‌ي آراء در برخي از مراكز اقدام كرد و آراي برخي ديگر از مراكز را هم به دليل محرز بودن تقلب گسترده باطل خواند. اين اتفاق، جريان را به سمتي برد كه تيم اقتدارطلب حتا فكرش را هم نكرده بود و به زودي آراي نامزد پيروزمند انتخابات از 54 درصد به زير 38 درصد نزول كرد و انتخابات وارد دور دوم شد.

اپوزيسيون به رهبری داكتر عبدالله عبدالله با شروطي اعلام كرد كه برگزاري دور دوم انتخابات را مي‌پذيرد؛ ولي تيم اقتدارگرا كه تمام كانال‌هاي قدرت را در اختيار داشت، به خواست‌هاي رقيب انتخاباتي خود تن در نداد و آقاي عبدالله هم از شركت در دور دوم انتخابات، اجتناب ورزيد. خواست‌هاي آقاي عبدالله نه تنها دور از منطق نبود؛ بل كاملاً بر اساس واقعيت‌هاي عيني انتخابات استوار بود؛ واقعيت‌هايی كه بعداً با كنار رفتن عزيز لودين رييس كميسیون انتخابات و داوود علي نجفي رييس دارالانشاي آن، خود را نشان داد.

كميسيون انتخابات عملاً در تقلب و جعل انتخابات نقش اساسي را بازي كرده بود و آقاي عبدالله، خواهان تغييراتي در سطوح بالايي كميسيون بود؛ ولي از آنجايي كه آقاي كرزي مي‌دانست در عدم موجوديت اين افراد، كلاهش پس معركه خواهد ماند و پيروزي‌اش با آن‌همه مصارف سرسام‌آور تحقق نخواهد يافت، از كنار گذاشتن اين افراد ابا ورزيد و سرانجام، عزيز لودين رييس كميسيون انتخابات در تفاهم با برخي حلقات سياسي در خارج كشور به بدنام‌ترين خيانت ملي تن در داد و به گونه‌ی غير قانوني و مخالف با روحيه‌ي قانون اساسي، كرزي را برنده‌ی دور دوم انتخابات اعلام كرد. آقای كرزی با 38 درصد آراء ـ

كه به شكل رسمی اعلام شده بود، و معلوم نیست كه به گونه‌ي غير رسمي، آمار واقعي چگونه بوده ـ سوگند وفاداري ياد كرد و با لباني پر از لبخند بر كرسي رياست جمهوري براي 5 سال ديگر تكيه زد. تمام نمايش به قدرت رسيدن آقاي كرزي اين گونه اتفاق افتاد؛ در حالي كه اين پيروزي عملاً از عدم مشروعيت رنج مي‌برد. عدم مشروعيت انتخابات در يك سال گذشته اثرات منفي خود را بر كل جامعه نشان داده است؛ گسترش نا امني‌ها، افزايش بي‌سابقه‌ي فساد اداري، بيكاري، عميق شدن شكاف ميان دولت و مردم و... از مهمترين نتايج عدم مشروعيت دولت كنوني است. در جريان اين يك سال، مهمترين حاميان انتخاباتي آقاي كرزي نیز به دليل عدم وفاداري او به وعده‌هاي سر خرمنش، به منتقدان سرسخت او تبديل شدند و به شكل علني از او و سياست‌هاي قوم محورانه‌اش انتقاد كردند.

كرزی براي اينكه جبران خسارت كرده باشد، در جستجوي مشروعيت سياسي دروازه‌ی طالبان را دق‌الباب كرد و با طرح مصالحه با گروه‌هاي مخالف، تلاش كرد كه جايگزيني براي متحدان سياسي خود پيدا كند؛ ولي طالبان نه تنها به فراخوان او گوش ندادند؛ بل اين تلاش‌ها را ناشي از ضعف او توصيف كردند و بر پيروزي خود از راه نظامي تأكيد ورزيدند. در حال حاضر، چه آقاي كرزي بپذيرد و چه نپذيرد، رييس جمهوري كودتايي است و از مشروعيت قانوني برخوردار نيست. كرزي در انتخابات رياست جمهوري به همان شيوه‌هايی متوسل شد كه كودتاچيان پيش از او به قدرت رسيده بودند. عدم مشروعيت سياسي، دولت را در خلأ قرار داده و پوپوليسم و انارشي‌گري را در جامعه ترويج مي‌کند.

از سوی ديگر، يك سال از انتخابات سراسر تقلب و تخطي رياست جمهوری، گذشت؛ اما جامعه‌ی روشنفكري و اپوزيسيون به گونه‌ي عجيب ، خاموشي اختيار كرده است؛ در حالي كه انتظار مردم اين بود كه در چنين روزي، تمام جريان‌هاي اصلاح‌طلب و روشنفكري در كشور به صدايی واحد تبديل شوند و فرياد اعتراض مدني خود را از آنچه كه در كشور به دليل موجوديت دولت غير مشروع مي‌گذرد، بلند كنند. فاجعه‌ی دولت غير مشروع ادامه دارد؛ در حالي كه اپوزيسيون به گونه‌یی نمي‌خواهد به وعده‌هاي خود جامه‌ی عمل بپوشاند و صدای اكثريت‌های خاموش باشد.

نظری پریانی

ماندگار

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم مرداد 1389ساعت 13:51  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

روایت جمهوری اسلامی افغانستان در امریکا؛عیاشی سفیر و خانواده اش در ماه رمضان

سید طیب جواد، عکس از وبسایت سفارت افغانستان در واشنگتن

افشای فلم و عکس از یک مهمانی شرم آور سفیر افغانستان در امریکا با سکوت حکومت مواجه است. عکس های تازه منتشر شده نشان می دهند که سید طیب جواد سفیر افغانستان در امریکا باخانمش در کنار هالبروگ و برخی مهمانان دیگر در بزم مستی و عیاشی اند. در این تصاویر، طیب جواد در یک مراسم رقص مختلط با حضور ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و دیگر نمایندگان خارجی در حالی دیده می‌شود که در این مراسم مشروبات الکلی نیز استفاده شده است. این تصویر ها از اعمال غیراسلامی، غیراخلاقی سفیر کشور اسلامی ماست که روزانه حداقل صدها خانه ویران، صدها زن بیوه و هزاران طفل یتیم می‌شوند. هزاران انسان اعم از مرد و زن و پیر و جوان و کودک در این ماه مبارک رمضان شب‌ها گرسنه می‌خوابند و بعضی‌ها حتی سقفی هم بر سر خود ندارند. این در حالی است که این خانواده در حقیقت به عنوان هیئت و نمابنده رسمی یک کشور مسلمان در امریکا به سر میبرند. می بینیم که ملتی که برای عزت و ابروی خویش خون داده و میلیون ها شهید را تقدیم کرده است، حکومت آقای کرزی بهای آن را در گماشتن یک خانواده رقاصه و عیاش به نمابنده گی از این مردم و از یک دولت اسلامی در امریکا می پردازد. این خانواده هم برای بقای خود در آن ناز و نعمت، خودشان را برای خوش گزارانی های مقام های امریکایی آماده می کنند. بنا براین ایحاب می کند که حکومت افغانستان سفیرش را از امریکا بخواهد و اورا به دلیل ریختن آبروی یک ملت مسلمان مجازات قانونی کند یا حد اقل از مقام سفارت برکنارش سازد تا عبرتی برای دیگر ديپلومات هاي ما در خارج گردد.

ماندگار

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم مرداد 1389ساعت 9:47  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

فاروق اعظم درس هایت رابخوان!

اين که بسیاری ازتحلیلگران درفراهم آمدن زمینه های بحران وبی اعتمادی نسبت به دولت افغانستان وشخص رئیس جمهور؛ مشاورین وحلقه اول تماس اورامقصرمي دانند، باگذشت هرروزمبرهن تر مي گردد. این بارچرندنویسی های یکی دیگرازمشاورین رئیس جمهور به نام فاروق اعظم راتحت سرخط "سیزده نکته درباره حقیقت تجزیه ناپذیری افغانستان" درشماره سه شنبه26 اسد روزنامه "آرمان ملی" ازنظر می گذرانیم.

بیادداریم زمانی که خاک افغانستان به گفته برخی ازتحلیلگران حدود90%دراشغال استخبارات پاکستان به پیشگامی طالبان درآمده بود؛ وسروصدای اسلام پناهی طالبان هم بگونه ای درروان هموطنان مسلمان مااثرگذارگردیده بود؛ نشراتهامنامه ای به نام "سقوی دوم" محرکه پرقدرتی برای تجدید پیمان درمقاومت ازسوی نیروهای مدافع آزادی افغانستان گردید، وشعار"مرگ درسنگر" جانشین تزلزل وترددآنان شد.

اگر نویسنده گان این دشنامنامه به هویت یکی ازبزرگترین واحدهای ملی این کشور(تاجیکان)که بجرم فرهنگ مداری همواره ازسوی فرهنگ ستیزان شماتت مي شود، زیان وعارضه کارخود ونتایج معکوس آنرادرک کرده میتوانستند، هرگزچنین جرمی رادربرابرمردم افغانستان انجام نمی دادند.

حـال شخصی به نام فاروق اعظم که بنابه نوشته عصردولتشاهی ازبلند پایگان حزب اسلامی حکمتیاروازمشاورین رئیس جمهوراست؛ یعنی دوتربوز را به یک دست گرفته است، نیز باعنوان نمودن مقاله ای باسرخط فریبنده وبا محتوای همسو مشابه به پیشنهادات برگۀ اتهامنامه "سقوی دوم" گامی را بالای قدم های سمسورافغان گذاشته است. آقای فاروق اعظم وهمکارانش بایست به نیکی بدانند که باچنین آب خت کردن ها دیگرنمي توانند ماهی شکارکنند.

مردم درعصردیگری که به عصرآگاهی ورسانه ای نام گرفته است، بسر می برند. دیگربا شعبده بازی ومداری گری نمي شود آنها رافریفت ومجموع سوالات درخصوص حاکمیت باصطلاح اکثریت براقلیت ها وتبارمحوری وانحصارگرایی به روشنی ازآب درآمده اند. آنهایی که به واقعیت های مورد علاقه شان اطلاعات لازم تاریخی ندارند، وداد سخن سرمي دهند جزرسوایی خود وکوتاهی فهم ودانش خویش پیرامون مسایل،هیچ چیزی را نمی نمایانند.

موضوع رانخست بایست ازهمان اصطلاح "اکثریت" موردعلاقه مجموع اقتدارگرایان آغاز کرد که بربـال عنقا وسیمرغ حمل مي شود. تازمانی که شمارش نفوس تحت سرپرستی جامعه بین المللی درافغانستان انجام نشود، هیچ اقلیت واکثریت ثابتی نمي تواندوجودداشته باشد ومعیارتصمیم گیری های قابل پذیرش برای همگان باشد، وتأکيد برین مدعا، آب درهاون کوبیدن راماند، ازین رومتکی براصول مبهم، خیالی ومن درآوردی نمي توان کسی رابرکس دیگررجحان داد وپس ازین حقوق کسی رابه نام اقلیت سلب وبه کسی به نام اکثریت اعطاء نمود، هرچند بازورمداری وسرتنبگی دولت های گذشته تاامروز، درین ساحه امتیاز بخشی های حاتمانه به گروه مخصوصی به نام اکثریت ازقرن ها به اين سو ادامه دارد، که اینک به نقطه چالش وبن بست خود تقرب نموده است.

واقعیت های عینی کشورنشان مي دهند که درمیان چهارقوم مطرح چون پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها وازبکها هیچ قومی بیشتراز5% نسبت بدیگران تفاوت کمیتی ندارد، تا اکثریت قاطع رابسازد. درحـالي که دوقوم بزرگ تاجیک وهزاره دارای زبان مشترک نیز هستند، بنابرتحقیقات افغانستان شناسان حدود90% مردم افغانستان بدون دشواری بزبان فارسی دری صحبت مي کنند، پس اکثریث مورد نظرآقایان ازلحاظ درجه نفوذ اجتماعی، زبان معاشرت بین الاقوامی درکشورومنطقه برکدام سکوی استدلالی قدبالامي کنند.

اگرآقایان این واقعیت راخوددرک نمیکردند، حـالا ده باربه خاطر اثبات ادعای خویش شمارش نفوس رادرکشورراه اندازی می کردند و به جهان نشان میدادند که "اکثریت" آنهاواقعیت دارد. چون متکای ادعاها خالی وناپایداراست، ازین رودربرابرضرورتی چنین مبرم دفع الوقت می فرمایند و هیچ نوع آماروارقامی را بدون کاربرد "تقریباً" که حدودتفاوت رانشان میدهد بدرستی ارائه نمي کنند.

کسانیکه ازتبارقبیله سالاران برایجاددولت متمرکزسخن مي گويند، برخلاف خصلت وطبعیت ساختارجامعه قبیلوی وتجارب تاریخی افغانستان پس ازسلطنت احمد شاه درانی تاحکومت حامدکرزی درین راستاتأکيد مي کنند. ساختارنظام قبیلوی که درآن هرقبیله برای بقا وحاکمیت گروهی خودمبارزه مي کند، باایجاد نظام یکدست ومتمرکزناسازگاربوده وچنین دولتی درطول سه صدسال گذشته شکل نگرفته ونخواهدگرفت.

نمونه این گفته راازمبارزات متداوم قبایل سدوزایی، بارکزایی ومحمدزایی دربرابرهم تاسقوط خانوادۀ آل یحيی درتاریخ حاکمیت قبایل که درآن پدروپسرچشم هم راکورکرده اند، بوضاحت مشاهده مي کنيم. اين که نماینده گان قبایل تمام فرصت ها رابه خاطرحاکمیت عشیره خوداختصاص داده وبه اقوام دیگراززاویه دید حقوقی وشهروندی اعتنایی نکرده اند، مشکل دیگریست که نباید از رأی ومنطق انسانی ومسؤولت امروزفردای دولت ها پنهان داشته شود.

دوام حاکمیت قبیله مفروض یامصداق برحکم خداوند نیست، بویژه آنگاه که ناتوانی وبیکفایتی وحق تلفی این دولت ها دربرابرحقوق ملی وسرنوشت مجموعه انسان ها مطرح مي شود، بی امانتی درمسؤولیت آنها واکنش ناپذیرجلوه مي کند. زیرااین کشورکه دارای فرزندان ومیراث خواران فراوانیست، مـال شخصی هیچ رهبروقومی نبوده ودرپیشبرد امورآن رعایت حق ونوبت ازاصل های کارساز واسلامی مي تواندبود.

ساختاردولت متمرکز تک قومی وفردمحورکه درآن مردم تحت هرنوع شرایطی لب به اعتراض نگشایند، هرگزبه مفهوم جامعۀ دارای وحدت ملی وعاری ازچالش های اجتماعی نبوده است. حلقات قوم محورمثل جناب فاروق اعظم دراطراف کرزی مي خواهند ازادامه سی سال بحران با محاسبه غلط که گویا مردم ناتوان شده اند ودیگربه اعتراض وپرخاش به خاطر حق خواهی توانی ندارند، بی دقتی اشتباه آمیزخودرابخوبی به نمایش گذاشته وتیر درتاریکی رها کرده اند. چنین ساختاری ممثل ارادۀ استبدادی وبه اسارت گرفتن مردم افغانستان است، باچنین ساختاری نمي شود باخواسته های مشروع سایراقوام پاسخ مسؤولانه داد ومنافع قبیله راعیناً منافع کل اقوام کشوروانمودکرد.

خواست گروه های قومی واجتماعی افغانستان، پس ازآزموده شدن این همه تجارب ناکام حاکمیت های وابسته ومزدوردردهه های پسین، ایجاددولت خودگردان ملی متکی بر رأی واراده ملی مجموع اقوام باهم برادرافغانستان است، که هریک ازین گروه هادرتعيین سرنوشت خود ومحلات وجغرافیای زیست شان به نام زادگاه ووطن، خودرا درچرخش وکارگردانی آن درمسیررشد وپیشرفت اجتماعی سهیم بدانند. چنین ساختاری درفرهنگ ونوع نظام سیاسی به نام "فدرال" یاد مي شود.

بسیار ضرورنخواهد بود تاراجع به نیازسیاسی جامعۀ ما درین خصوص بیشترتبصره نمايیم، زیرا صدای ساختاردولت فدرال به منظوربرون رفت ازچالش های تباری درکشورهرروز ازهرگوشه افغانستان و جهان بگوش مي رسد، افغانستان شناسان بارها ساختارنظام فدرال رادرکشورچندین نهاد قومی افغانستان یکی ازراه های دستیابی به تفاهم وحل بحران ملی تأکيد کرده اند، اما دولت های قومگرابه خاطرحفظ سیادت وسلطۀ قبیلوی شان چنین ساختاری رابه نفع منافع کوچک قوم وقبیلۀ خودنمي دانند، بناءً به خاطر احترازازپاسخ مثبت دادن به خواست اقوام غیرقبیلوی نظام فدرال رامعادل نظام کمونیستی معرفی مي کنند.

حـالانکه تجارب نظام فدرال دررشد مناطق تاریخی ورسیده گی نهاددولتی به سوالات اساسی زنده گی گروه های قومی درکشورهای کثیرالاقوام واقعیت بی نیازازاثبات است. به نظرغالب تحلیلگران ساختارنظام فدرال مي تواند به موجودیت افغانستان وبهبود مناسبات بین الاقوامی کشوردرایجاد همبستگی ملی خوبترخدمت نماید، وازتحلیل هايی که درین روزها توسط برخی ازدپلوماتان وکارشناسان غربی درمورد تجزیه افغانستان درمطبوعات ملی وبین المللی تبلیغ مي شود، جلوگیری نماید. جای بسیاردرد وتأثراست که درمیان تمام اقتدارگرایان رسمی وغیررسمی به نام انسانیت ووالائیت ارزش های بنیادی جامعه به خاطر تأمین همبستگی ملی سخن گفته نمي شود، همواره صحبت وتأکيد ازاکثریت موهوم وچگونگی تحکیم اقتدارآن براقلیت های چون اسیرگرفته شده ورد زبان تمامیت خواهانست.

آخرآقایانی که همواره هذیان "اکثریت" رادرخواب زمزمه و طنطنه مي کنيد، مگردرنظام انسانیت معیاروالایی در نزد پروردگار"اکثریت" است یاتقوی، مدیریت وشایسته گی انسان. مگرمي شود در مسؤولیت رهبری بنده گان خدا که به برنامه رشد درهمه عرصه های زنده گي چون تهیه وتأمین نان (غذا)، آموزش، درمان، لباس، خانه، وامنیت نیازدارد وبرای ترتیب وتنظیم آن مدیریت وامانتداری لزوم دارد بازهم تجربه سه صدسال حاکمیت بی دست آورد رامعیارتصمیم گیری ها قرارداد؟ جامعه انسانی رانمي توان چون رمۀ گوسفند بااقلیت واکثریت تقسیم نمود وآنگاه برای اکثریت قیمت بالا وبرای اقلیت قیمت پائین گذاشت!! وازنقش کارآزموده گی وعنانداری بسوی نجات ازعقب گرایی وسنت زده گی انکارکرد.

درواقع درافغانستان برداشت وباوررهبران ومسؤولان سیاسی چون آقای فاروق اعظم که دارای طول وعرض القاب سیاسی است؛ چنین مجروح، غرض ورزانه وسطحی است که روزگارمردم راباسرعت به عقب وبسوی بدبختی های خلاف تصور می کشاند. شایداین آقا باچنین ذهنیت های تب آلود حاکمیت خواهی وگریزازعدالت پسندی انتظارداشته باشد که بنده گان خدا بي چون وچرا حرف او را قبول کند وبا قامت خمیده حق "سرشارازتهی" اورابجا آورند وهرچی میلافد واقعیت بپندارند وبرایش لبیک بگویند. هرگز انتظاری نداشتیم که بیعدالتی رادریک شخص مجاهد که گویا برای ایفای فریضه دینی خود، خویشتن راوقف جهاد نموده است، مشابه به حـال وهوای فکری کمونیستان امینی یکسان دریابیم.

ازامراض ذهنی آقا اگربگذریم، بازدربیان متعارض اومی پیچیم که درسراپای مقاله اش موج چشمگیری دارد. باین افاده آقا توجه فرمائید:"چهل فیصد کل نفوس شمـال کشورراپشتون هاتشکیل مي دهند، گرچه درمجموع دراقلیت هستند ولی به تنهایی نسبت به هرقوم دیگرزیادترند" اولاً این چهل فیصد بربال هوااستواراست که مثل سایرادعاهاهیچگونه متکی واقعی وعینی ندارد وبازچنین کمیتی هم اقلیت است وهم اکثریت!!.

درشماره هشتم پیشنهادات آقابازهم گلی رابه آب داده اند: "پشتون ها درمقابل تجاوزروسیه شوروی نسبت به هرقوم دیگردرافغانستان قربانی زیادداده ومنفعتش به غرب خصوصاً امریکارسید. امروزنیزدرجنگ امریکاعلیه طالبان همین قوم می سوزد وبارسنگین این جنگ وحشتناک بردوش همین قوم است." آقاباین نحوبیان سیلی های محکمی برادعاهای خویش درخطاب نمودن "مردم مجاهدافغانستان" می کوبد. شاید آگاه باشید که درجنگ برضد شوروی هیچ قومی درافغانستان تماشاگرنبوده است، وبیشترین تلفات راکسانی متقبل شده اند که درامتداد جاده اکمـالاتی قوای شوروی (کابل– حیرتان)مسکون بوده اند، وشما به خاطرضدیت های تنظیمی تان ازقهرمانی مردم وفرمانده نامدارشان که درتمام دوۀ جهاد باخون مردم این جاده رارنگین وجهادراداغ نگهداشته بود، یادی نکرده اید.

درموردحرف دوم تان حق بجانب هستید، اما گناه ازکیست؟ ازجاه طلبی های اقتدارگریانه رهبران خودتان، محاسبه های غلط آنها؟ یا بازکشانیدن طالبان توسط استخبارات پاکستان بروی صحنه جنگ؟ پاسخ این سوالات رامي توانيدبامراجعه به اسناد ارائه شده ازسوی "ویکی لیکس" دریابید. درشماره یازدهم،آقا بازهم درتالاب برداشت های میان تهی سقوط نموده ورجزخوانی نموده است: "درصورت تجزیه افغانستان،پاکستان که یک کشورضعیف البنیه است بدون شک تجزیه خواهد شد وچهل ميليون نفوس پشتون باافغانستان یکجاخواهندشد." ازین توضیح دریافتیم که ازبرنامه هاآگاه هستید. درصورت تجزیه افغانستان، بازهم این کشور"افغانستان" باقی نخواهدماند، آنگاه پشتون چندميليونی افغانستان با چهل میليون پشتون پاکستانی خواهد پیوست، یا آنها هم درنقش اقلیت های افغانستان ازاکثریت شما اطاعت خواهند نمود وشمارابه پادشاهی خواهند نشاند؟ درماده دوازدهم بازهم دچارتعارض گویی آقا هستیم: "امریکا تجزیه افغانستان رابه همکاری بعضی کشورهای همسایه عملی خواهدکرد وبدین ترتیب منطقه به قطب گرایی سوق خواهدشد که نتیجتاً کشورهای دورونزدیک مجبوربه کتلۀ جداشده افغانستان خواهد شد. این طورتعهدات دفاعی ومداخلات دراموردیگران نتایج بس ناگوارسیاسی واقتصادی رابه تمام منطقه ودررأس آن بخودمداخله گران ببارخواهد آورد."

ماشاءالله، اینگونه برداشت ها باتحلیل وارزیابیهای ناقص الخلقه همیشگی حزب اسلامی آقای فاروق اعظم همخوانی دارد. درصورتی که مسألۀ تجزیه دریکی ازکشورهای منطقه مطرح باشد، کشورهای همسایه ازآسیب آن درامان نخواهدماند، پس کشوری که به خاطرتهدیدوتجزیه خودش با امریکا همکاری نماید، کی خواهدبود؟

درخصوص شهرکابل وهرات که آنها راشهرپشتون ها خوانده اید، باید گفت که کمی خودرازحمت بدهید وتاریخ "ادریسی" و"عتبی" ازمورخین نامدارعرب ونوشته های سید جمـال الدین افغاني رابخوانید، که ورودپشتون ها رابه هرات درقرن چهارده وبه کابل درقرن شانزده میلادی اطلاع مي دهند، وسکنه کابل به قول هیرودوت که به پدر تاریخ مشهوراست، دادیک ها(تاجیک ها)خوانده شده است، واگرموردقناعت شما نیست ماتقصیری نداریم، بروید دعوای تان رابا مورخین نامبرده صاف نمائید.

درآخر به همه عزیزان وهموطنان قلم بدست که نیت پاک ونهادخیردارند، به شمول آقای فاروق خان توجه میدهم که هرادعایی که ریشه درواقعیت های زنده گي داشته باشد دردی ندارد؛ وکسی هم نمي تواند باخاک خشک کاخ جعل وتزویرخودراآباد نماید. کسانیکه مي خواهند ازحقانیت های تاریخی دستور وحمایت کسب کنند، بهتراست باری به منابع تاریخی هم سری بزنند. اینگونه ادعاهای اتنوگرافیک برمبنای هیچ وبرمحورتمایلات شخصی نه تنها دردی رادوانمي کند، بلکه بسیارتحریک کننده وناسازگار وبدفرجام نیزهست.

آقایان یکبارسردرگریبان تفکرفروبرند وبیاندیشند که طی حاکمیت قبیلۀ خویش باین مردم مظلوم چه کرده اند که هنوزهم ادعای حمل بارگران خودرابرشانه های مردم افغانستان وپشتون هاي مظلوم دارند؟ آیا لازم است تاهمیشه مامصروف افسانه اقلیت واکثریت باشیم، مگرماباین درگیری ها ازعطالت مضاعف وبی استعدادی حاکمان گذشته وکنونی درنزد جامعه جهانی احساس شرم وسرافگندگی نمي کنيم؟ کشورتجزیه ناپذیر باچنین کج بحثی ها ومعایب خودرامحاسن خواندن هرگرساخته نمي شودو تجزیه وبحران درروش هاي عالی جنابان نهفته است. اختیاردارید ادامه میدهید یا بازنگری رادرروش هاي تان صواب می دانید.

داکتر صاحبنظر مرادی

آرمان ملی

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم مرداد 1389ساعت 9:14  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

كرزی درصدد نظارت بر يگان‌هاي ضد فساد مالي امريكا در افغانستان
حامد كرزی طي چند روز گذشته مقامات ارشد اعمال قانون و مقامات ارشد قضايي افغانستان را در كاخ رياست جمهوري دور هم جمع كرد تا به گزارش هيات نظارت بر عملكرد اين دو بخش ضد فساد گوش فرا دهد. نيروهاي اين بخش‌ها صالحي را بازداشت نمودند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مرداد 1389ساعت 9:43  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

گزارش تحليلي فارس به بهانه اجلاس سران كشورهاي فارسي زبان احياي تمدن چند هزار ساله


 پيوند 3 كشور فارسي زبان ايران، تاجيكستان و افغانستان، پيوندي تاريخي و تمدني است كه زبان و فرهنگ فارسي و اسلام خميرمايه آن و نيازهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ضرورت آن در دنياي ناآرامي است كه فرهنگ‌ها را هدف قرار داده است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مرداد 1389ساعت 9:35  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

ساطور امیر عبدالرحمن و اندام های خونین ما

در سالهای اخیر و امکانات رسانه های نوشتاری در سرتاسر جهان، به ویژه پس از جاگیری گلوبالیزم وجهان محوری ، افغانستان دیگر نام مبهمی در گوشه ی از جهان باقی نماند.


با آنکه فقر، دهشت افگنی وده ها مشکل دیگر دامنگیر بسیاری از کشور های جهان اند، اما افغانستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها کشوری در سرتاسر جهان شد که شدیدأ مورد توجه جامعه ی جهانی واقع گردید.

با پدیده وحشت طالب در نخست مردمان کشور ما، با ترس و هراس دست و گریبان شدند، پدیده ایکه رشته ی ناف ایشان در امریکا وعربستان سعودی تنیده می شد ولجن زایمان آنان در پاکستان مکان داشت.

جنایات طالبان حتی مورد توجه ی هیچ رسانه ی نشد، دقیق مثل قتل عام فلسطینی ها که تا امروز واقعیت های در تاریکی آنرا کسی نمی داند.

در سرتاسر افغانستان پشتون ها به حمایت این پدیده ی شوم شتافتند، پدیده ای که توانست در مدت زمان بسیار کوتاهی ، وحدت میان پشتون ها یعنی "پشتونوالی" را تحکیم بخشد.

سپس جنایت کاران پشتون برای سربریدن طایفه ها و اقوام دیگر این سرزمین شتافتند، با بار وبرگ نظامی وقدرتی در حمایت امریکا.

از 1994 بدو پیدایش رسمی این پدیده ی شوم تا امروز هر سری که بریده شد، با پشتون آشنایی نداشت.

اما با شکل گیری سیطره ی کرزی روز تا روز فاشیزم ریشه ی عمیق تر گرفت.

با آنکه گویا به حق مردم بدبخت پشتون ظلم شده است... اما از امیر ... تا کرزی ...... همه و همه ، از جنس همین متاع زهرآگین بوده اند.

مردم مدارا طلب غیر پشتون افغانستان نیز، به بیراهه رفتند و به گمان اینکه مبادا، "وحدت ملی" آنچه هیچ نوع حضور قابل درک ولمسی ندارد، خدشه دارد شود.

سرانجام امروز، یکبار دیگر ثابت شد، که سرزمین خراسان در چنگال چه نوع هیولایی دست به گریبان است.

بار دیگر فقط پشتون تبار ها توانستند، رأی اعتماد بگیرند، اما اعتماد به کدام ارزش هایی که آنها بدان پایبند اند؟

مسلمأ این اعتماد از گذشت های آنان سر ریشه می گیرد ، یعنی از خیانت پیشگی، از جنایتکاری، از شقاوت وده ها مثال دیگر از همین جنس ارزش ها.

اما سوال در اینجاست که چرا رییس مجلس افغانستان با اینهمه، سرسازگاری دارد؟

زیرا اگر نمایندگان مردم در مجلس ،از اقوام و ملیت های غیر پشتون با ناتوانی بر این قضیه برخورد می کنند، قابل درک است، زیرا در سرزمینی که کار برای مردم غیر پشتون به توتیا مبدل شده است، راهی نمی ماند جز شکیبایی.

اما آقای قانونی در ادامه تنها همین ده سال اخیر تا توانسته است، سرمایه اندوخته است، احتیاج ایشان در کجاست که اینهمه زبونی را می پذیرند و روانه ی همین منجلاب بدنامیست.

در آن گوشه ی جهان بنام افغانستان ، دارد فاشیزم ریشه میگیرد ، ریشه هایی که از نیاز جامعه ی غرب؛ یعنی مواد مخدر و گنج های زیر خاک آن، آب می خورد.

گزینش و رأی اعتماد گرفتن آقای احدی ، تصویر صد درد صد هیتلر و حزب افغان نازی را آقای قانونی چگونه توجیه خواهند کرد و معامله گرانی که در دور انتخابات تقلب کاران سینه ی برادری چاک می کردند، اینهمه سیلی را با کدام رگ مردانگی خویش مداوا می کنند؟

در سرزمین سرنوشت های خونین، جلوه ی از فلسطین دیگر چهره ی از اسراییل و بازمانده های یهودیان راه چاره چیست؟ تسلیم شدن و یا اندیشیدن؟

در نیمه تمام درد های مردم فقط می توان نوشت که ساطور عبدالرحمن در دست کرزی و اقوام پشتون و زبونان اقوام دیگر. سربریدن هم چه کیفیتی دارد و اگر سر غیر پشتون باشد...

بیاید بازهم مدارا کنیم تا وحدت ملی ما در سایه ی کله جنبانیدن در حلقه ی اتن و جرگه های قومی پشتون تباران خدشه دارنشود.

فلسطین در جغرافیای کنار مناطق قبایلی مرز پاکستان زخم های از همیشه تا هنوز.

نویسنده : میترا ستوده

برگرفته شده: افغان پپر

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389ساعت 14:45  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

هزاران جلد کتاب تورات ترجمه شده به زبان پشتو وارد کشور شده است

torah

هزار ها جلد تورات, که توسطه موسسه خاخام موشه اسراییل که یک شاخه از حزب لیکود است به زبان پشتو ترجمه و از طریق یک انجیوی خارجی داخل افغانستان گردیده است.

کارمندان این انجیو می گویند که یک گروپ خاصی از افغانها به این دین گرویده اند.
گفته می شود که قرار است تورات های ترجمه شده در اینده های نه چندان دور به طور اشکار توزیع گردد ولی فعلا برای چند نفر قابل اعتماد داده شده است که گفته می شود شامل چندین نفر از ملا امام های مساجد نیز می باشند.
حزب لیکود در بدل یهودی شدن هر افغان برای وی مبلغ 4 الی هشت هزار دالر امریکایی به حیث مشوق و اگر کسی بتواند کسی دیگر را یهودی بسازد و انرا به ثبوت برساند برایش مبلغ شانزده صد الی چهار هزار دالر امریکایی بخشش داده می شود.
این انجیو فعلا در مناطق مشرقی , قرار گفته انها پیشرفت های خوبی داشته است.

افغان پپر

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389ساعت 13:0  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

فهرست‌ها کوتاه‌تر و طالبان جسورتر می‌شوند

شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفته است تا لیست سیاه را کوتاه نماید. بر اساس آخرین تصمیم این شورا، نام 45 تن از افراد وابسته به طالبان و القاعده از این لیست حذف شده است. هفته قبل نیز نام پنج تن حذف شده بود. حکومت افغانستان قبلا نام 50 تن از اعضای طالبان را به سازمان ملل ارایه کرده بود تا در مورد حذف این افراد از لیست سیاه اقدام‌هایی صورت گیرد.

در میان افرادی که نام‌های‌شان حذف شده‌اند، برخی فوت کرده‌اند و برخی دیگر از مدت‌ها قبل در مهمان‌خانه‌های حکومت به سر می‌برند.‌ یکی از این افراد مولوی اسلام محمدی بود که در عین این که نامش در لیست سیاه قرار داشت، به مجلس نمایندگان نیز راه یافت.
حذف نام اعضای طالبان و القاعده، نوعی امتیازدهی یک‌طرفه از سوی حکومت افغانستان و سازمان ملل به گروه‌های مخالف حکومت در افغانستان می‌باشد. این اقدام یک‌جانبه هیچ تغییر مثبتی در اقدامات طالبان را به همراه نخواهد داشت. طالبان با حذف نام اعضای خود از لیست سیاه و با رهایی آنان از زندان‌ها خود را پیروز میدان به شمار می‌آورند. اکنون همه تلاش‌ها به سوی امتیاز دادن به طالبان متمرکز شده است. اما در شیوه‌ی جنگی طالبان هیچ تغییری رونما نگردیده است.
طالبان همواره با آزادی اعضای دربند خود نیرومندتر شده و با جسارت بیشتری علیه حکومت اقدام کرده‌اند. نمونه عینی آن را می‌توان در رهایی ملا دادالله و مولوی ظاهر و برخی فرماندهان دیگر این گروه مشاهده کرد.
اکنون نیز به نظر می‌رسد که رهایی و یا حذف نام اعضای طالبان و القاعده از لیست سیاه، جز آن که به مخالفان نیرو و روحیه‌ای بیشتر بخشد، پیام دیگری را به همراه نخواهد داشت.

اکنون سوال اساسی این است که  شورای امنیت سازمان ملل در اکتوبر 1999 و براساس قطعنامه 1267 این شورا، به کدام دلیل این افراد را وارد لیست سیاه کرد و حالا چه تغییراتی در ذهنیت و یا عملکرد آنان رونما شده است که از این لیست حذف می‌شوند.

هشت صبح

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389ساعت 12:32  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

کاهش حمايت سياسي از جنگ افغانستان

Afghanistan_war


رابرت گيتس وزير دفاع امريکا مي‌گويد، واشنگتن پس از سال 2011 شمار زيادي از نظاميانش را در افغانستان نگه مي‌دارد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389ساعت 12:20  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

جان کری : دولت حامد کرزی باعث تقویت طالبان گردیده است ، نه امریکا

سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا با کمرنگ جلوه دادن حضور نظامیان این کشور در افغانستان، ناکارآمدی دولت کابل را عامل تقویت گروه طالبان دانست.


سناتور جان کری در برنامه جی پی اس شبکه تلویزیونی سی ان ان اعلام کرد که بزرگترین عامل تقویت گروه طالبان در افغانستان، حضور نیروهای امریکایی در افغانستان نیست، بلکه عدم نظارت کافی دولت افغانستان و ناکارآمدی آن باعث این موضوع شده است.

سناتور کری در همین خصوص تصریح کرد البته نه اینکه حضور نیروهای امریکایی در این خصوص تاثیری نداشته باشد بلکه این موضوع نیز در جای خود تاثیرگذار است ولی آنچه مسلم است، این است که خشم مردم افغانستان از ناکارآمدی دولت کشور است که مردم را به سوی دیگری سوق می دهد که در اکثر مواقع این جهت به سوی گروه طالبان ختم می شود.

وی در ادامه سخنان خود و در پاسخ به این سوال که آیا شما تلاش می کنید تحول سریعی را در جهت مدرنیزه کردن ساختارهای کشور انجام دهید، گفت خیر، چنین چیزی درست نیست و این چیزی نیست که ما به دنبال آن باشیم چرا که اساسا دنبال کردن چنین هدفی یک اشتباه بزرگ است.

سناتور اهل ماساچوست امریکا در ادامه با صحه گذاشتن بر عملکرد دولت امریکا در افغانستان هم از نظر استراتژیکی و هم از نظر تاکتیکی، تصریح کرد که دولت امریکا در این خصوص بسیار هدفمند و با برنامه عمل می کند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در ادامه تاکید کرد که استفاده از نیروهای نظامی راه حل مشکلات افغانستان نیست بلکه راه حل مشکلات کشور یافتن یک راه حل سیاسی است که در آن کشورهای دیگری چون هند، پاکستان و روسیه و حتی ایران، شرکت داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات دولت افغانستان در اداره اوضاع این کشور، تاکید کرد حامد کرزی نیز همانند همه ما دارای کاستی ها و ضعف هایی است ولی حقیقت این است که او رئیس جمهور است و ما او را به عنوان رئیس جمهور افغانستان قبول داریم، پس باید به وی در حل مشکلات موجود در کشور کمک کنیم.

کری در پایان گفت به نظر من دولت افغانستان باید حتما به موضوع مذاکره با طالبان بپردازد و هیچ راهی جز این در پیش رو ندارد. البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که حامدکرزی برای این کار مشکلات فراوانی پیش رو دارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم مرداد 1389ساعت 16:52  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

حسین حقانی سفیر پاکستان در امریکا : نمی گذاریم هند،افغانستان را متحد خود کند

نمی گذاریم هند،افغانستان را متحد خود کند


سفیر پاکستان در آمریکا تاکید کرد: پاکستان در ایدئولوژی طالبان سهیم نیست

سفیر پاکستان در آمریکا تاکید کرد: پاکستان در ایدئولوژی طالبان سهیم نیست و در حال تلاش برای مهار تهدید‌ها از سوی این گروه شبه نظامی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین حقانی، سفیر پاکستان در آمریکا در گفت‌وگو با شبکه سی.ان.ان اظهار داشت: سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان در حال انجام فعالیت‌های موثر برای مهار تمام تروریست‌ها از جمله تروریست‌های طالبان در افغانستان و پاکستان هستند.

وی هم چنین گزارش اخیر سایت ویکی لیکس مبنی بر ارتباط میان سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان و طالبان افغانستان را به شدت رد کرد.

حقانی در ادامه گفت که این گزارش‌ها بازتاب آنچه که امروز رخ داده، نمی‌باشد.

وی افزود: طی دو سال گذشته پاکستان و آمریکا وارد یک روابط مشترک ویژه شده‌اند. این موضوع جالب نیست که اتفاقات گذشته را یادآور شویم. بگذارید آشکارا اعلام کنم که پاکستان هیچ ارتباطی به ایدئولوژی طالبان ندارد و این ایدئولوژی را به شدت رد می‌کند. می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ما به عنوان یک کشور مسلمان و دموکراتیک وارد قرن 21 شده‌ایم و نه تنها نمی‌خواهیم برای امنیت کشورمان مشکل ایجاد شود بلکه نمی‌خواهیم برای کشور همسایه‌مان افغانستان نیز مشکلات امنیتی ایجاد شود.

وی تاکید کرد که پاکستان به دنبال تحت کنترل گرفتن بخش‌هایی از افغانستان نیست. حقانی گفت: ما می‌خواهیم دوست افغانستان بمانیم. ما حاکمیت افغانستان را به رسمیت شناخنه‌ایم. مسائل داخلی افغانستان مربوط به خودشان است.

حقانی در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات ارتش پاکستان در تعقیب طالبان افغانستان در وزیرستان شمالی گفت که پاکستان اجازه نخواهد داد شبه نظامیان طالبان در منطقه وزیرستان شمالی پنهان شوند.

وی افزود: وزیرستان شمالی بخشی از قلمرو پاکستان است. به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که تروریست‌ها در این منطقه پنهان شوند. حال این تروریست‌ها اصلیتی پاکستانی داشته باشند و یا از کشورهایی دیگر وارد این منطقه شده باشند.

با این حال سفیر پاکستان در آمریکا خاطرنشان کرد که پاکستان فقط زمانی که احساس کند می‌تواند از لحاظ نظامی در تعقیب شبه نظامیان موفق عمل کند، این کار را انجام می‌دهد.

حقانی خاطرنشان کرد: افرادی که مسئول فعالیت‌های تروریستی هستند باید پاسخگوی این اقدامشان باشند چه طالبان پاکستان و چه طالبان افغانستان.

وی گفت که پاکستان طی چند سال اخیر با مشکلات بسیاری به دلیل فعالیت‌ تروریست‌ها مواجه بوده است. پاکستان بیش از هر کشور دیگری با حملات تروریستی، از دست دادن غیر نظامیان و پرسنل امنیتی به دلیل فعالیت‌های تروریست‌ها مواجه بوده است. طالبان دشمن ما است بنابراین هیچ دلیلی برای همکاری با آنها نداریم.

حقانی در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات پاکستان علیه گروه لشگر طیبه تصریح کرد که افراد منتسب به این گروه که مسئول حمله تروریستی سال 2008 در بمبئی بودند تحت اختیار مقام‌های امنیتی پاکستان قرار دارند. در راستای محاکمه عاملان این حمله با هند همکاری می‌کنیم.

وی در پایان گفت: رهبری نظامی، رهبری اطلاعاتی و رهبری امور غیر نظامی در پاکستان همه در یک مسیر روبه جلو حرکت می‌کنند.

حقانی هم‌چنین تاکید کرد که به هند اجازه داده نخواهد شد تا از افغانستان به عنوان راهی برای تهدید پاکستان بهره‌برداری کند.

خبر آنلاین

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مرداد 1389ساعت 8:21  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

شکل گيري طالبان جديد در نيجريه ، نفوذ ملا عمر در افریقا


زني چهل وهشت ساله در شهر مايدوگوري ،که پسرش از اعضاي اين فرقه بود و سال گذشته در نبرد با نيروهاي دولتي کشته شد مي گويد، به شش فرزند ديگر خود ياد داده است که راه فرزند کشته شده اش را ادامه دهند.

خبرگزاري فرانسه در گزارشي از شهر مايدوگوريMAIDUGURI نيجريه درباره يک فرقه اسلامي طرفدار طالبان در اين کشور نوشت.

اين خبرگزاري در گزارش خود نوشت؛ با نزديک شدن به اولين سالگرد شورش اعضاي يک فرقه اسلامي در نيجريه ، و انتشار شايعاتي در باره شورش جديد، فضاي شهر مايدوگوري Maiduguri که مرکز اين شورشها بود، چند روزي است که متشنج شده است و نيروهاي پليس و ماموران اطلاعاتي در اين شهر مستقر شده اند. بخشي از نيروهاي پليس استانهاي همجوار هم به اين منطقه اعزام شده اند. مقامات نيجريه اکنون پس از سرکوب شورشهاي سال گذشته فرقه «بوکو حرامBoko Haram» که از طالبان افغانستان الهام گرفته است وقصد برقراري يک حکومت اسلامي ناب را دارد، با خطر نسل جديد آن روبرو هستند .

 زني چهل وهشت ساله در شهر مايدوگوري ،که پسرش از اعضاي اين فرقه بود و سال گذشته در نبرد با نيروهاي دولتي کشته شد مي گويد، به شش فرزند ديگر خود ياد داده است که راه فرزند کشته شده اش را ادامه دهند. .وي تاکيد مي کند، ماعقب نشيني نخواهيم کرد و هرگز تسليم نخواهيم شد. با آنکه يک سال از سرکوب شورشهاي اين فرقه اسلامي در نيجريه مي گذرد، ناظران بيم آن دارند، فرزندان اعضاي اين فرقه، جاي پدران خود را بگيرند.

همچنين، ابوبکر تساو Abubakar Tsav ، کميسر سابق پليس نيجريه در شمال اين کشور که اکثريت ساکنان آن مسلمان هستند، گفت، احتمال دارد فرقه بوکو حرام ،شورش ديگري کند. وي در توضيح اين پيش بيني خود مي گويد،به نظر مي رسد دولت اين فرقه را متلاشي کرده است، اما خطر واقعي در سالهاي آينده خود را نشان مي دهد، زيرا ،در حال حاضر، عقايد اين فرقه به فرزندان آعضاي آن، بخصوص فرزندان اعضايي که در شورشهاي سال گذشته کشته شده اند، تعليم داده مي شود . نيروهاي دولتي نيجريه سال پيش ، پس از چهار روز نبرد، شورش اعضاي اين فرقه را سرکوب کردند. اين نبردها بيش از هشتصد کشته برجا گذاشت. محمد يوسف رهبر اين فرقه هم بدست پليس کشته شد. به گفته پليس وي چند ساعت پس از دستگيري اقدام به فرار کرد اما کشته شد. با وجود تشديد تدابير امنيتي در شهر مايدوگوري ، تاکنون حادثه اي روي نداده است و مردم به زندگي عادي خود ادامه مي دهند.

 فرمانداري استان بورنو Borno که شهر مايدوگوري در آن قرار دارد، فعاليت اين فرقه را غير قانوني اعلام کرده است. شمال نيجريه بويژه شهر جوس Jos در سالهاي اخير صحنه درگيرهاي قومي بين مسلمانان و مسيحيان بوده است.

لیمون پرس

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد 1389ساعت 14:9  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

نقدی برمجموعه شعرهاي باري جهاني

کسي که حاکميت کنوني را دست نشانده مي داند، ولي سرود ملي آن رامي سرايد

زنده گي مي کنم در روزگاری که درشـتگویی جای درسـتگویی و پلید نگاری جای پاکیزه نویسـی را تنگ کـرده اسـت؛ زنده گي مي کنم در روزگاری که لگد پرانی و یاوه پراگنی فـراتر از ارزش پردازی مي نشيند و زنده گي مي کنم در روزگاری که فـرهنگ نشـناس ها الفبا را در آب مـی اندازند و آزادی را در آتش، و بـه اين گونه زبان را با زیان قافیه مي بيندند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد 1389ساعت 9:36  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

قهر رییس جمهوری پاکستان با نخست وزیر انگلیس

قهر نخست وزیر پاکستان با همتای انگلیسی اش
آژانس اطلاعاتی پاکستان در اعتراض به اظهارات اخیر نخست وزیر انگلیس سفر به این کشور را لغو کرد.

روزنامه تایمز گزارش داد: آژانس اطلاعاتی پاکستان در اعتراض به اظهارات اخیر نخست وزیر انگلیس سفر به این کشور را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه تایمز هم چنین گزارش داد آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان نیز در حال بازنگری در سفرش به انگلیس در اعتراض به اظهارات اخیر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس است. یک سخنگوی سرویس اطلاعاتی پاکستان( ISI ) به روزنامه تایمز گفت: در اعتراض به اظهارات نخست وزیر انگلیس علیه پاکستان سفرها به انگلیس لغو می‌شود.

وی افزود: چنین اظهارات غیرمسئولانه‌ای بر همکاری‌های میان انگلیس و پاکستان تاثیر می‌گذارد. دیوید کامرون در طول سفر به هند - کشور رقیب پاکستان - اظهار داشت: پاکستان به صادرات تروریسم می‌پردازد. این اظهارات باعث برانگیخته شدن خشم مقام‌های سیاسی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد.

این در حالی است که پاکستان، یکی از متحدان استراتژیک مهم برای غرب در جنگ علیه تروریسم محسوب می‌شود. کامرون در هند اظهار داشت: ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم تحمل کنیم که به پاکستان اجازه داده شود به ارتقاء و صادرات تروریسم به هند، افغانستان یا هر نقطه دیگر در جهان بپردازد. یک مقام ارشد پاکستان به روزنامه تایمز گفت: این یک حمله شدید و واضح به آژانس‌های امنیتی پاکستان است. آژانس‌هایی که هزاران تن از نیروها و سربازان خود را در راه مبارزه با تروریسم فدا کردند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام پاکستانی هم چنین افزود: تصمیم لغو سفر گروه اعزامی آژانس اطلاعاتی پاکستان به انگلیس توسط رهبری ارشد ارتش پاکستان اتخاذ شده است. پس از افشای اسناد نظامی ارتش آمریکا مبنی بر ارتباط میان سازمان اطلاعاتی پاکستان و شورشیان طالبان در افغانستان هم اکنون پاکستان تحت نظارت شدید مجامع بین‌المللی است. لغو سفر هیات اطلاعاتی پاکستان به انگلیس باعث ایجاد نگرانی‌هایی فزاینده در خصوص به خطر افتادن همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی انگلیس و پاکستان توسط دیوید کامرون شده است. گوردون براون، نخست وزیر سابق انگلیس اظهار داشت: سه چهارم پرونده‌های تروریسم که هم اکنون در انگلیس تحت بررسی و رسیدگی است مرتبط با پاکستان است.

دفتر نخست وزیری انگلیس و وزارت خارجه این کشور اعلام نظری در خصوص لغو سفر هیات اطلاعاتی پاکستان ارائه ندادند اما وزارت خارجه این کشور اظهار داشت: هم چنان انتظار می‌رود آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان به انگلیس سفر کند. یک سخنگو خاطرنشان ساخت تا آنجا که ما می‌دانیم این سفر انجام خواهد شد.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس نیز اظهار داشت: کامرون هم چنان انتظار دارد تا سفر زرداری به انگلیس طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام گیرد. وی به روزنامه تایمز گفت: این سفر در رابطه با روابط حسنه با پاکستان است. قرار است زرداری در استراحتگاه دیوید کامرون حضور یابد. قرار بود زرداری طی روزهای آتی برای انجام سفری سه روزه به انگلیس برود.

خبر آنلاین

 

+ نوشته شده در  شنبه نهم مرداد 1389ساعت 8:58  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

هشدار رییس جمهور به رسانه‌ها؛ فریادها خاموش قلم‌ها شکسته اندیشه‌ها تعطیل

به دنبال توقیف نشرات یک تلویزیون خصوصی در کابل، رییس جمهور کرزی به سایر رسانه‌ها نیز هشدار داد که اگر از خط سرخ عبور کنند، به سرنوشت تلویزیون امروز دچار خواهند شد. آقای کرزی که در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: اگر رسانه‌ها به حساسیت‌های قومی، مذهبی و زبانی به هدف ایجاد  نفاق دامن بزنند، مسدود خواهند شد.
این نخستین بار است که حامد کرزی برای رسانه‌ها خط و نشان وضع کرده و با چنین لحنی سخن می‌گوید. حکومت افغانستان در 9 سال گذشته از رشد و توسعه رسانه‌ها همواره به عنوان یک دستاورد مهم یاد کرده است، اما همین حکومت بالاترین سهم را در اعمال خشونت علیه رسانه‌ها داشته است. در 9 سال گذشته 252 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که 56 درصد از سوی حکومت صورت گرفته است. متاسفانه رییس جمهور کرزی به جای تاکید بر قانون‌گرایی در کارکرد رسانه‌ها، تلاش کرد تا با ایجاد فضای ترس و تهدید، رسانه‌ها را مهار نماید.
هشدار رییس جمهور کرزی به رسانه‌ها نشان می‌دهد، که سال‌های آینده، سال‌هایی تلخ برای رسانه‌ها خواهد بود. حکومت افغانستان به خاطر انجام برخی معامله‌های سیاسی، پنهان‌کاری  ضعف‌ها و نابسامانی‌ها در حکومت، امکان دارد که صدای رسانه‌ها را خاموش  کرده و میزان نظارت آنان  بر زوایای پنهان دولت را به حداقل رساند.
حکومت افغانستان اکنون در تلاش است تا از  یک سو محدودیت‌های وسیعی را علیه رسانه‌های آزاد وضع کند و از سوی دیگر بیشترین امکانات را برای ایجاد رسانه‌های حکومتی و یا تحت‌الحمایه به خرج ‌رساند. متاسفانه با موجی از فشارها که احتمالا نصیب رسانه‌ها خواهد شد،  اتحادیه‌های خبرنگاران فاقد انسجام لازم و توانمندی دفاع در برابر اقدام‌های حکومت هستند.
اکنون زمان آن رسیده است تا رسانه‌ها بیش از گذشته در راستای دفاع از هویت صنفی و اصل آزادی بیان منسجم شده و با درایت و آگاهی،‌ توطیه‌های سازمان‌یافته را خنثا سازند.

هشت صبح

+ نوشته شده در  شنبه نهم مرداد 1389ساعت 8:38  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

ئيس سابق سرويس اطلاعاتي پاكستان: آمريكا در انتشار اطلاعات ارتش خود نقش داشته است

رئيس سابق سرويس اطلاعاتي پاكستان گفت كه آمريكا نقش سري در انتشار اطلاعات طبقه‌بندي شده ارتش خود داشته و قصد دارد با اين حربه شكست خود در افغانستان را توجيه كند.


به گزارش فارس، ژنرال "حميد گل "‌رئيس سابق آژانس اطلاعاتي "آي‌اس‌آي " پاكستان در چندين سند از اسناد ارتش آمريكا كه اخيرا توسط پايگاه اينترنتي "ويكيليكس " منتشر شده، متهم است كه در نشست‌هاي منظم با فرماندهان القاعده و طالبان، دستور حملات انتحاري را صادر كرده است.
حميد گل كه 74 سال دارد در مصاحبه با روزنامه انگليسي "فايننشال تايمز " گفت كه آمريكا نقش سري در انتشار هزاران گزارش طبقه‌بندي شده توسط وبسايت "ويكيليكس " دارد.
وي گفت: من نزديك‌ترين كسي هستم كه مي‌توانست توسط آمريكا مورد اتهام قرار گيرد. آنها نمي‌توانند تصور كنند افغان‌هاي مي‌توانند پيروز جنگ باشند.
وي ادامه داد: اين يك ننگ [براي آمريكا] است كه يك ژنرال 74 ساله كه در دوران بازنشستگي خود به سر مي‌برد در حال مديريت مجاهدين در افغانستان است كه [اين اقدام] به شكست آمريكا منتهي شده است. آنها در كتاب‌هاي تاريخ خود براي فرزندانشان چه چيزي خواهند نوشت؟
فايل‌هاي منتشر شده توسط ويكيليكس افسران فعال و بازنشسته آي‌اس‌آي را با برخي رهبران شبه‌نظاميان مرتبط دانسته است. بر اساس اين گزارش آنها در سال 2007 هزار موتورسيكلت براي استفاده در عمليات انتحاري ارسال كرده‌اند.
فايننشال تايمز نوشت نام حميد گل در 10 سند از 180 فايل طبقه‌بندي شده كه در آن ادعا شده سرويس امنيتي پاكستان از شبه‌نظاميان افغان حمايت مي‌كنند، ديده مي‌شود.
رئيس سابق سرويس اطلاعاتي پاكستان در ادامه مصاحبه خود با اين روزنامه انگليسي گفت كه بيشترين مشغوليت وي در زمان بازنشستگي، گذراندن وقت با نوه‌ها و باغباني است.

وي تاكيد كرد كه آمريكا جنگ در افغانستان را باخته است و انتشار اين اطلاعات، به دولت اوباما كمك مي‌كند تا با مسئول معرفي كردن پاكستان، انتقادها را منحرف كنند.

خبرگزاری فارس

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم مرداد 1389ساعت 16:32  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

«پاکستان با حمایت مخفیانه از طالبان، امریکا را فریب می دهد»

U.S. - The homepage of the WikiLeaks 
website is seen on a computer after leaked classified military documents
 were posted to it, Miami, 26Jul2010
روزنامهء نیویارک تایمز بر اساس صفحهء ویب سایت به نام «گروه ویکی لیکس» که به نشر اسناد محرم می پردازد، گزارش داده است که پاکستان با حمایت مخفیانه از طالبان، امریکا را فریب می دهد.

اما قصر سفید نشر این اسناد محرم را به شدت محکوم کرد و گفت، این عمل امنیت ملی کشور و زنده گی متحدین امریکا را به خطر مواجه می کند.

جیمز جونز مشاور امنیت ملی امریکا در اعلامیهء که دیروز به نشر رسید، گفته است که نشر غیر مسوولانهء این اسناد به شراکت استراتیژیک امریکا با افغانستان و پاکستان تاثیر نا مطلوب نه می کند.

نیویارک تایمز می نویسد، حدود 92 هزار سند محرم که «ویکی لیکس» از منابع نظامی امریکا در افغانستان به دست آورده، نشان می دهند که پاکستان به طور فعال از فعالیت های نیروهای مسلح در افغانستان حمایت می کند و با آنها همکاری می نماید.

بر اساس این اسناد، پاکستان به نماینده های استخبارات آن کشور اجازه می دهد که در جلسات مخفی استراتیژیک مستقیماً با طالبان تماس بگیرند تا فعالیت های شبکه های مسلح را تنظیم کنند که در افغانستان با نیروهای امریکایی می جنگند و حتی با آنها در طرح دسیسه برای قتل رهبران افغان کمک می کنند.

جیمز جونز مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت، «ویکی لیکس» اسناد محرم را از جنوری سال 2004 تا دسمبر سال 2009 میلادی زمانی که بارک اوباما استراتیژی جدید را در مورد افغانستان اعلان کرد، جمع آوری کرده است.

به گفتهء جمیز جونز، بارک اوباما رییس جمهور امریکا استراتیژی جدید در بارهء افغانستان را با اختصاص منابع بیشتر افغانستان و تمرکز بر پناه گاه های القاعده و طالبان در پاکستان اعلان کرده است، چون طی چند سال اخیر وضعیت در این منطقه خیلی نا گوار شده بود.

جیمز جونز اضافه کرد، هنوز مشکلات زیاد در پیش است. اما اگر به افغانستان یک بار دیگر اجازه عقب نشینی داده شود، امریکا به تهدید گروه های تندرو و افراطی نظیر القاعده مواجه خواهد شد و این گروه ها باز هم برای طرح دسایس شان یک محل مصوون خواهند داشت.

گروه «ویکی لیکس» می گوید، هدف از نشر اسناد محرم این است تا از فساد در حکومت امریکا و ادارات همکار آن جلوگیری کند.

حسین حقانی سفیر پاکستان در واشنگتن گفته است که نشر اسناد خام از میدان جنگ یک عمل غیر مسوولانه می باشد.

حقانی در یک خبرنامه گفته است که این گزارش ها نظر یک منبع را نشان می دهند و بر اساس آوازه های جمع آوری شده در امتداد سرحد تهیه شده اند.

به گفتهء حقانی، این چنین گزارش ها قبلاً هم نشر شده که اکثراً غلط ثابت شده اند.

رادیو آزادی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم مرداد 1389ساعت 9:38  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

پاکستان توسط یک کارمند ارشد استخباراتی اش تهدید شد

 

یک مقام ارشد استخبارات نظامی پاکستان که دراسارت گروه تند رو لشکر جنگجوی قرار دارد امروز از طریق یک نوار تصویری دولت پاکستان را تهدید نمود.

کرنیل امام که چهار ماه پیش از سوی لشکر جنگجوی ربوده شده در یک نوار ویدیویی که ظاهرا سه روز پیش ضبط شده بود در حالی که دومرد مسلح نقاب پوش در اطرافش حضور داشتند از دولت پاکستان خواست تا برای رهایی وی وبرآورده شدن خواست های لشکر جنگوی اقدام کند.

وی ضمن یاد آوری از خدمات خود برای ارتش و حکومت پاکستان در سال های گذشته تهدید نمود که اگر حکومت پاکستان برای رهایی وی اقدام نکند از سیاست های پاکستان درقبال کشورهای افغانستان، هند، روسیه وایالات متحده امریکا پرده خواهد برداشت.

از کرنیل امام بعد از نصیر الله بابر به عنوان یکی از بنیان گذاران گروه طالبان در افغانستان یاد می کنند و گفته می شود در ایجاد، گسترش و حاکمیت طالبان بین سال های 1994 الی 2001 میلادی در افغانستان نقش فعال و عمده داشته است.

صبح بخیر

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم مرداد 1389ساعت 9:36  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

ویکی لیکس افشا می‌کند؛ همه راه‌ها به پاکستان ختم می‌شود

ویکی لیکس یک نهاد غیردولتی، بیش از 90 هزار سند محرمانه از جنگ امریکا در افغانستان را به نشر رسانیده است. این گزارش‌ها از سوی نهاد یاد شده در اختیار رسانه‌هایی چون نیویورک تایمز امریکا، گاردین بریتانیا و مجله اشپیگل آلمان قرار داده شده است. هر چند رازهای جنگ برای مدت‌های زیاد و حتا تا نیم قرن در آرشیف‌ها، بایگانی می‌ماند، اما نشر زودهنگام رازهای جنگ می‌تواند در سمت و سو بخشیدن به جنگ، و افشای واقعیت پشت صحنه و آگاهی افکار عامه از آنچه می‌گذرد، بسیار مهم و باارزش باشد. نشر این اسناد با واکنش تند ایالات متحده امریکا همراه شده است. اما به نظر می‌رسد که افشای این اسناد در شرایط موجود برای بسیاری از جریان‌های تاثیرگذار خالی از فایده نمی‌باشد. یکی از نکته‌های بارزی که در این گزارش به آن اشاره شده است، نقش عریان پاکستان در حمایت از طالبان است. بر اساس این اسناد، پاکستان رابطه‌ی مستقیم با طالبان داشته و از گروه‌های تندرو چون جلال‌الدین حقانی حمایت کرده است.
این اسناد به طور نمونه به دادن 1000 موترسایکل در اپریل 2007 به گروه حقانی توسط استخبارات پاکستان اشاره می‌کند. در این گزارش به نقش ایران در امر آموزش طالبان و حمایت مالی ایران از حزب اسلامی نیز اشاره شده است.
این گزارش دقیقا یک روز پس از اظهارات مایک مولن، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا در مورد حضور بن لادن و ملاعمر در پاکستان صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد که نشر این اسناد، گزارش مکتب اقتصادی لندن و اظهارات اخیر مایک مولن، همه نگاه‌ها و نشانه‌گیری‌ها را برای یک هدف که عبارت از پاکستان باشد، متمرکز ساخته است. رفت و آمدهای منطقه‌ای و انتشار گزارش‌ها از منابع رسمی و غیررسمی، نشان از برخی تلاش‌های جدی برای اهداف بعدی در منطقه دارد. با توجه به این همه ثبوت، حالا نوبت آن است تا پاکستان در معرض فشارهای سیاسی و نظامی کشورهای غربی قرار گیرد. به نظر می‌رسد که با موجودیت این مدارک و شواهد در رابطه با سرچشمه‌های تروریزم، زمان آن فرارسیده است تا از سیاست‌های مدارا و مسامحه با پاکستان عبور شود و با تصمیم جدی و هماهنگ، به این معضل بین‌المللی خاتمه بخشیده شود.
گزارش‌ نهاد ویکی لیکس و گفته‌های مایک مولن، راه را برای اقدام‌های گسترده نظامی علیه پاکستان هموار کرده است.
حالا باید دید که به رغم این همه شواهد و مدارک، ایالات متحده امریکا تا چه زمانی بازی‌های دوگانه پاکستان را تحمل خواهد کرد. پاکستان از یک سو مبالغ گزافی را زیر نام مبارزه با تروریزم دریافت می‌کند و از سوی دیگر در حمایت از مخالفان، پیش‌گام می‌باشد.
افشای این اسناد هر چند برای امریکا خوشایند نبود اما می‌توان حداقل در مورد همسایگان به آن استناد کرد و اقدام‌های عملی را علیه این مداخله‌ها به کار گرفت. قتل غیرنظامیان و عدم انعکاس آن از نکات دیگر در این گزارش است. این مساله در گذشته و اکنون نیز در گفته‌های کمیشنرهای سازمان حقوق بشر افغانستان مطرح شده است. نشر این گزارش در مورد تلفات افراد ملکی، امریکا را یک بار دیگر در معرض نکوهش افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری قرار می‌دهد. به هر حال این گزارش نشان داد که همه راه‌ها در مبارزه با تروریزم، به پاکستان ختم می‌شود.

هشت صبح

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم مرداد 1389ساعت 9:32  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

چكامه يي براي طلوعوقتي سحر به زمزمه آغاز گر شود

خورشيد در سپيده دمان شعله ور شود

ديوار شب فرو شكند از هجوم روز

صبح سپيد در رگ شب منتشر شودادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد 1389ساعت 16:1  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

تصرف برگ‌متال، پاسخی به آشتی‌طلبی دولت

ولسوالی برگ متال دوباره به تصرف دولت درآمد

با تایید مقامات عالیه دولت، تصرف شهرستان برگ‌متال ولایت نورستان ثابت گردید. گفته می‌شود که در این حمله تعدادی از پاکستانی‌ها نیز با طالبان کرام! همکاری دارند. جمال‌الدین بدر، والی نورستان ادعا کرده است که طالبان کرام! روز گذشته بالای این شهرستان حمله نموده و با وجود مقاومت شدید نیروهای امنیتی، آنان را عقب رانده و شهرستان موصوف را به تصرف خویش درآوردند. اما در اعلامیه‌ای که از جانب اداره مستقل ارگان‌های محلی ولایت نورستان در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده است، آمده است که این عقب‌نشینی به دستور والی نورستان و پس از توافق با مرکز و قوماندانی امنیه ولایت، برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان صورت گرفته است و کمبود تجهیزات جنگی ـ که از نگرانی‌هایی همیشگی در این ولایت بوده است ـ نیز در قضیه دخیل است. گفته می‌شود که چهار هفته مقاومت در برابر حملات گسترده طالبان صورت گرفته است. ولسوالی برگ‌متال پیش از این نیز به تصرف طالبان درآمده بود و همیشه در معرض تهدید آنان و دوستان خارجی‌شان قرار داشته است. هم‌چنین گفته می‌شود که طالبان تعدادی از منازل مسکونی را در آن ولسوالی به آتش کشیده‌اند. جدا از بود و نبود تجهیزات جنگی و کمیت مدافعان در آن ولسوالی، تضعیف انگیزه‌های دفاعی و جنگی، عامل مهم و قابل ذکری در تصرف شهرستان برگ‌متال توسط طالبان است. در بیان و گفتار مقامات دولتی افغانستان، طالبان فقط برادران مسلمان و ناراضی تعریف می‌شوند که از آن‌ها دعوت می‌شود اسلحه بر زمین بگذارند و در اعمار و آبادی کشورشان! افغانستان سهیم گردند و برادرکشی! را بس نمایند. سوال این است که با کدام انگیزه و نیتی می‌توان و باید در برابر آنان جنگید؟ آنان به تعبیر مقامات عالیه، افغانی هستند و برادر، پس نمی‌شود با انگیزه دفاع از میهن و کشور و تمامیت ارضی، در برابر آنان صف‌آرایی کرد. زیرا به قول اکابر عظمای ما، آنان فرزندان همین کشور هستند و برادران مسلمان ما. از طرف دیگر طالبان ادعای مسلمان بودن دارند، پس انگیزه‌های دینی و اسلامی، آن گونه که در جهاد ضدشوروی وجود داشت، نمی‌تواند وجود داشته باشد. از طرف دیگر رییس کل ستاد مشترک ارتش امریکا که تازه از پاکستان وارد کابل شده است ،به صراحت می‌گوید اسامه بن لادن، ملاعمر و فرماندهان طالبان در پاکستان هستند و هنوز هم منابع تمویل تروریست‌ها در پاکستان قرار دارد. با وجود این اظهارات و با آن‌که طالبان هیچ نشانه‌ای دال بر اظهار آمادگی‌شان بروز نداده‌اند، رویکرد آشتی‌طلبی جاری، نتیجه دیگری  جز تسلیم ذلیلانه در برابر پاکستان نخواهد داشت و باعث عقب‌نشینی برای حفظ جان مردم ملکی و سپردن گام به گام کشور به نیرویی که جز بردگی و اسارت و ذلت و خفت مردم ما را طالب نیست، می‌شود. این را زمانی آقای کرزی گفته بود و معلوم نیست چرا اکنون از یاد برده است.

هشت صبح

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 10:23  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

مقایسه ضیافت شام اوباما و امیر قطر (عکس)

شام باراک حسین اوباما و دمتری مدودف سران آمریکا و روسیه در واشنگتنادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 9:47  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

شهرستان برگ متال ( توره بوره ی) دیگر

ولسوالی برگ متال دوباره به تصرف دولت درآمد

بسياري از اقارب طالبان در كابل و جلال آباد كار و بار مي‌نمايند. حتا در دواير دولتي از آن‌ها به نام مشر و ريش سفيد استقبال مي‌شود. در چنين شرايط چگونه مي‌توان ازمبارزه جدي با مخالفين حرف زد و چگونه ممكن است ما در برابر آن‌ها پيروز شويم. در وضعيت حاكم بايد حالت فوق العاده اعلان شود و هر فردي كه با مخا لفين به نحوي دست دارد به محاكمه كشانيده شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 8:56  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

شاهکار مدیريتی؛ ریاست عمومی امنیت ملی به «لوی ریاست» تبدیل می‌گردد!
یک مدیر، توانایی و خلاقیت خود را در مدیریت فعال به نمایش می‌گذارد، نه با تغیيراتی که برخاسته از سلیقه‌ی فردی باشد. برخلاف، در کشوری همچون افغانستان که هنوز به دلایل عدم هماهنگی میان وسیله و هدف و همچنان شناسايی فرصت‌های مناسب، کارگزاران امور يا درگیر مسایل جزيی و غیر منطقی هستند، یا اینکه روزها و سال‌ها فرصت های اساسی و زودگذر را صرف دست‌یابی به اهدافی واهیی مانند تغییرات نام می‌کنند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 8:46  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

فريب سياست هاي دوگانه پاکستان را نخوريم

تجربه نشان داده است، از تاریخ ایجاد پاکستان تا حـال،تمام رهبران سیاسی (ملکی ونظامی) آن کشور زماني که در قدرت نه مي باشند دوست وغم شریک افغانستان بوده وهمیشه از دوستی وبرادری با مردم افغانستان گپ می زنند،ولی به مجردي که پای شان به قدرت می رسد عاجل به دشمنان سرسخت افغانستان تبدیل گردیده واز هر طریق ممکن به مداخله در امور افغانستان دست به کار شده است،چنین تجربه را جناب نواز شریف مي خواهند یکبار ديگر تکرار نما یند وخود را دوست وغم شریک افغانستان جلوه مي دهد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 8:33  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

دیک دیویس استاد زبان فارسی در امریکا: شعر پارسي معدن طلاست

ديک ديويس، استاد زبان فارسي در امريکا و يکي از مشهورترين مترجمان و ويراستاران ادبيات فارسيديک ديويس در سال 1945 در ايالت پورتموث انگليس به دنيا آمد. مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد خود را در رشته ادبيات انگليسي از کالج کينگ کمبريج دريافت کرد. در دهه 1970 به ايران سفر کرد و به فراگيري , و تدريس زبان فارسي در دانشگاه تهران پرداخت.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 8:19  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

سرگرداني نظاميان امريکا در هدف‌يابي جنگ عراق و افغانستان

مايکل پرايزنر کهنه سرباز امريکا در عراق و يکي از فعالان صلح بين الملل و مخالف جنگ
مايکل پرايزنر، کهنه سرباز امريکا در جنگ عراق و فعال ‌بين‌المللي صلح، در سن 17 سالگي و هنگامي که در دوره دبيرستان تحصيل مي‌کرد وارد ارتش امريکا شد. در ماه ژوئن 2001 حدود شش ماه براي آموزش به آکادمي اطلاعات ارتش امريکا رفت و درزمينه سيستم‌هاي رادار و کاربرد آن در بمباران‌هاي هوايي آموزش ديد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 8:1  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

يهودي‌سازي قبايل پشتون افغانستان، ناامني پنهان در خاورميانه (بخش دوم و پایانی )


 پايگاه خبري شبكه الجزيره در مقاله‌اي فاش كرد رژيم صهيونيستي هم اكنون سرگرم يهودي‌سازي قبايل پشتون است تا با حل بحران جمعيتي خود در موقع لزوم با خلق اختلاف، منطقه را دچار آتش درگيري قبيله‌اي كند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد 1389ساعت 14:35  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

يهودي‌سازي قبايل پشتون، توطئه جديد و خطرناك رژيم صهيونيستي ( بخش اول )

 پايگاه خبري الجزيره قطر در گزارشي فاش كرد كه رژيم صهيونيستي براي حل بحران تداوم نسل يهوديان و بحران جمعيتي خود به يهودي‌سازي قبايل افغانستان و كوچاندن آنان به فلسطين اشغالي روي آورده است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد 1389ساعت 14:33  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

پايگاه خبري الجزيره‌ي قطر : اسراییل قبایل افغانستان را یهودی ساخته و به فلسطین اشغالی میفرستد

پايگاه خبري الجزيره‌ي قطر در گزارشي فاش كرد كه اسراييل براي حل بحران تداوم نسل يهوديان و بحران جمعيتي خود به يهودي‌سازي قبايل افغانستان و كوچاندن آنان به فلسطين اشغالي روي آورده است. اين پايگاه، در مقاله‌اي به نام «صنعت يهودي‌هاي افغان» به قلم «بشير الانصاري» گزارش كرد كه اسراييل براي حل مشكل و بحران در نسل يهوديان دست به دامن قبايل بدوي در افغانستان شده است و در صدد است آنان را يهودي كند و سپس به فلسطين اشغالي انتقال بدهد.

الجزيره با به استهزا گرفتن موجوديت، تاريخ و ‌هويت اسراييل نوشت: چه بدبخت است اين دولت عبري [رژيم صهيونيستي] با آن جغرافياي محدود و تاريخ ساختگي و هويت دروغين و بمب بحران جمعيتي كه در قلبش كاشته شده و هر لحظه آماده انفجار است. چنين افكار و دغدغه‌هاي هولناكي هميشه با دولت‌هاي مختلف در اسرائيل بوده و سبب شده است تا اسرائيل در فكر يهودي كردن قبايل و سپس مهاجرت دادن آنها به «سرزمين موعود» باشد تا بدين ترتيب از يك سو نياز خود به دفاع و امنيت و از يك سو خطر جمعيتي را كه سرنوشت اسراييل را تهديد مي‌كند، پاسخ بگويد. بشيرالانصاري افزود: در راستاي همين اهداف، اسراييلي‌ها به تاريخ‌سازي بر اساس افسانه‌ها و نسب‌سازي در قبايل مختلف كه برخي از آنان كاملا با هم متفاوت است روي آورده‌اند سپس طرحي را آغاز كرده‌اند مبني بر پيدا كردن قبايل گم شده يهودي در روسيه، هند، اتيوپي، آسياي ميانه، گينه، چين، نيجريه، جاپان، قبايل سرخ‌پوست امريكاي شمالي و اخيرا نيز در زير آوارها و خرابه‌هاي افغانستان.

اين جستجو بر اساس آيه شماره 12 باب يازدهم «سفر اشعياء «كتاب مقدس (تورات) است كه مي‌گويد: پرچمي برافراشته مي‌شود و پراكنده‌شدگان اسرائيل و تبعيدشدگان يهود از چهار سوي زمين گرد هم جمع مي‌شوند.»- اسرائيلي‌ها هرگونه كه بخواهند و با منافع‌شان سازگار باشد و هرگونه كه بر رژيم آنان سرپوش سياسي، ديني ‌يا قانوني بگذارد تفسير مي‌كنند همانطور كه تلاش مي‌كنند مهندسي ژنتيك را بهانه‌اي قرار ‌دهند براي مشروعيت بخشيدن علمي به مقوله‌هاي تورات. الجزيره نوشت: پس از آنكه طرح سازش با برخي دولت‌هاي عربي به پايان رسيد، ديدگان موسسات و نهادهاي اسرائيل به افغانستان دوخته شد تا بدين صورت به قلب بزرگ‌ترين جامعه قبيله‌اي كره خاكي نفوذ كنند. قبايل پشتون مسلماني كه در نوار مرزي افغانستان و پاكستان زندگي مي‌كنند.

روزنامه ماندگار

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد 1389ساعت 9:49  توسط سید اکرام الدین " طاهری"   | 

مطالب قدیمی‌تر